Ekologia

Ostatnie Artykuły Zobacz wszystkie wiadomości »

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Jest to największy w historii UE program operacyjny. Wielkość zaangażowanych środków wynosi 37,7 mld euro, przy wkładzie ze strony Unii na poziomie 28 mld euro (42% środków polityki spójności) i wkładzie krajowym w wysokości 9,4 mld euro. Celem programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjności ...

RECYCLING

Recycling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie surowców naturalnych. Jest to system, w którym organizuje się obieg materiałów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane, przy użyciu jak najmniejszych nakładów. ...

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, w którym stosuje się naturalne środki zapewniające trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt i wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Naczelną zasadą ekologicznej produkcji jest bioróżnorodność i równowaga paszowo-nawozowa. ...

UTYLIZACJA

Poprzez utylizację rozumie się niszczenie lub powtórne wykorzystanie odpadów lub materiałów, które straciły swoją wartość użytkową. Aby gospodarka tymi zasobami była efektywna, należy uzyskane odpady odpowiednio sklasyfikować, biorąc pod uwagę ich genezę, użyteczność czy ekologiczną ...

PROGRAMY LIFE I LIFE+ ORAZ NATURA 2000

Program LIFE został utworzony w 1992 roku i wspierał politykę ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do UE oraz państwa leżące nad Morzem Bałtyckim i Morzem Śródziemnym. Głównym celem programu było wzmocnienie polityki w zakresie ochrony ...