WYBRANE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE FUNKCJONUJĄCE W POLSCE

Greenpeace – ta powstała w 1971 roku organizacja koncentruje się zwróceniu uwagi opinii publicznej na zagrożeniach dla środowiska. Sześć głównych obszarów to: ochrona oceanów i mórz, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, organizmy modyfikowane genetycznie, energia, ochrona lasów i ...

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika to dziedzina, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Proces ten zachodzi w specjalnych ogniwach fotowoltaicznych, z których najbardziej popularne są krzemowe ogniwa słoneczne. Jedno takie ogniwo, którego wymiary wahają się od 0,2 do 1,0 ...

FUNDUSZE EKOLOGICZNE W POLSCE

Fundusze ekologiczne tworzone są z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, dobrowolnych wpłat oraz kar za łamanie norm ekologicznych. W ten sposób zgromadzone środki przeznaczane są na finansowania działalności mającej na celu ochronę środowiska oraz zapewniają ...