ENERGIA EKOLOGICZNA

Odnawialne (ekologiczne) źródła energii pochodzą z zasobów naturalnych.

  • woda – zainteresowanie energią pozyskiwaną z wody staje się coraz popularniejsza. Zaletą budowy przydomowej elektrowni wodnej jest jej trwałość
  • Słońce – w elektrowniach promienie słoneczne pochłaniane są przez kolektory, które przetwarzają je na ciepło, a potem na energię elektryczną. Panele słoneczne instaluje się na dachach, rzadziej na specjalnych masztach umożliwiających obracanie się ogniw. Eksperci obliczyli, że 1m² baterii słonecznych może wyprodukować do 100 kWh energii. Początkowy koszt instalacji jest wysoki, jednak staje się ona opłacalna, gdy produkowana energia ma służyć ogrzewaniu wody i domu
  • wiatr – dostępne są już na rynku przydomowe elektrownie wiatrowe, mające w założeniu produkować prąd na potrzeby domu jednorodzinnego. Do zainstalowania turbiny wystarczy maszt wysokości do 20m lub kilkumetrowy maszt na dachu
  • biomasa – energię pozyskuje się poprzez spalanie biomasy lub produktów jej rozkładu (drewno, słoma, odchody wodorosty, oleje), w wyniku czego wydziela się ciepło, które może zostać przetworzone na energię
  • energia geotermalna – polega na wykorzystywaniu energii pochodzącej z wnętrza ziemi, szczególnie w obszarach działalności sejsmicznej i wulkanicznej
  • biogaz – stanowi tanie i ekologiczne źródło energii, które może posłużyć jako paliwo transportowe lub surowiec do produkcji ciepła i energii elektrycznej.