Polecane artykuły

Najnowsze artykuły

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Jest to największy w historii UE program operacyjny. Wielkość zaangażowanych środków wynosi 37,7 mld euro, przy wkładzie ze strony Unii na poziomie 28 mld euro (42% środków polityki spójności) i wkładzie krajowym w wysokości 9,4 mld euro. Celem programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjności ...

FUNDUSZE EKOLOGICZNE W POLSCE

Fundusze ekologiczne tworzone są z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, dobrowolnych wpłat oraz kar za łamanie norm ekologicznych. W ten sposób zgromadzone środki przeznaczane są na finansowania działalności mającej na celu ochronę środowiska oraz zapewniają ...