PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Jest to największy w historii UE program operacyjny. Wielkość zaangażowanych środków wynosi 37,7 mld euro, przy wkładzie ze strony Unii na poziomie 28 mld euro (42% środków polityki spójności) i wkładzie krajowym w wysokości 9,4 mld euro. Celem programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjności ...

ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, w którym stosuje się naturalne środki zapewniające trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt i wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Naczelną zasadą ekologicznej produkcji jest bioróżnorodność i równowaga paszowo-nawozowa. ...

PROGRAMY LIFE I LIFE+ ORAZ NATURA 2000

Program LIFE został utworzony w 1992 roku i wspierał politykę ochrony środowiska krajów Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowej i Wschodniej kandydujące do UE oraz państwa leżące nad Morzem Bałtyckim i Morzem Śródziemnym. Głównym celem programu było wzmocnienie polityki w zakresie ochrony ...

WYBRANE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE FUNKCJONUJĄCE W POLSCE

Greenpeace – ta powstała w 1971 roku organizacja koncentruje się zwróceniu uwagi opinii publicznej na zagrożeniach dla środowiska. Sześć głównych obszarów to: ochrona oceanów i mórz, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, organizmy modyfikowane genetycznie, energia, ochrona lasów i ...

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika to dziedzina, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Proces ten zachodzi w specjalnych ogniwach fotowoltaicznych, z których najbardziej popularne są krzemowe ogniwa słoneczne. Jedno takie ogniwo, którego wymiary wahają się od 0,2 do 1,0 ...