FUNDUSZE EKOLOGICZNE W POLSCE

Fundusze ekologiczne tworzone są z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, dobrowolnych wpłat oraz kar za łamanie norm ekologicznych. W ten sposób zgromadzone środki przeznaczane są na finansowania działalności mającej na celu ochronę środowiska oraz zapewniają ...