Najnowsze artykuły

UTYLIZACJA

Poprzez utylizację rozumie się niszczenie lub powtórne wykorzystanie odpadów lub materiałów, które straciły swoją wartość użytkową. Aby gospodarka tymi zasobami była efektywna, należy uzyskane odpady odpowiednio sklasyfikować, biorąc pod uwagę ich genezę, użyteczność czy ekologiczną ...