WYBRANE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE FUNKCJONUJĄCE W POLSCE

  1. Greenpeace – ta powstała w 1971 roku organizacja koncentruje się zwróceniu uwagi opinii publicznej na zagrożeniach dla środowiska. Sześć głównych obszarów to: ochrona oceanów i mórz, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, organizmy modyfikowane genetycznie, energia, ochrona lasów i lasów deszczowych, ochrona przed toksycznymi substancjami.

Greenpeace finansuje swą działalność poprzez dotacje od indywidualnych darczyńców, utrzymując w ten sposób niezależność od korporacji, partii politycznych i rządów.

  1. WFF – główna siedziba założonej w 1961 roku przez Juliana Huxleya organizacji znajduje się w Szwajcarii. Inicjatywa powstała po uświadomieniu sobie jak wielkie zagrożenie dla przyrody ma dewastacja i nieograniczone polowania. WFF promuje edukację i badania zmierzające do ocalenia zagrożonych gatunków i miejsc na ziemi. Obecnie działa w 150 krajach, a w Polsce koncentruje się na ochronie rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, takich jak wilki, niedźwiedzie czy foki zamieszkujące Morze Bałtyckie.
  2. Klub Gaja – to jedna z najstarszych polskich organizacji zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt. Klub współpracuje chętnie z samorządami, administracją publiczną, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Klub przyczynił się do wprowadzenia Ustawy o Ochronie Zwierząt (1997), posadził ponad 500 tysięcy drzew w ramach programu „Święto drzewa” czy zrealizował liczne inicjatywy lokalne polegające na adopcji i opiece nad rzekami. Do innych sukcesów można zaliczyć uratowanie wielu zwierząt i wprowadzenie terenów chronionych.
  3. Liga Ochrony Przyrody – powstała w 1927 roku, a głównym założeniem jej twórców było uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody. LOP działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnemu i przyszłym pokoleniom poprzez edukację, działalność popularyzacyjną i wydawniczą, lobbing oraz współpracę z administracją rządową i samorządową. Liga wydaje miesięcznik pt. „Przyroda Polska”.
  4. Towarzystwo na rzecz Ziemi – działa na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń oraz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego. Wspiera również rozwój demokracji lokalnej i umocnienia pokoju.
  5. VIVA Akcja dla Zwierząt – to fundacja, która działa na rzecz ochrony praw zwierząt, zachęca do ich adopcji oraz promuje wegetarianizm. Do znanych akcji tej organizacji należą kampanie przeciw przemysłowemu hodowaniu świń, przeciw eksportowi koni w niehumanitarnych warunkach czy protest przeciw polowaniu na foki w Kanadzie.
zestawy hydroforowe w Krakowie

Zostaw komentarz