ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, w którym stosuje się naturalne środki zapewniające trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt i wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Naczelną zasadą ekologicznej produkcji jest bioróżnorodność i równowaga paszowo-nawozowa. To oznacza, że zwierzęta spożywają paszę wyprodukowaną w tym samym gospodarstwie, a nawóz produkowany przez te zwierzęta wykorzystywany jest do użyźniania gleby pod produkcję roślinną. Ważna jest różnorodność gatunków roślin i zwierząt oraz odpowiednie proporcje w ich liczebności. Największy nacisk kładzie się na jakość produktów i zminimalizowanie obciążenia środowiska. Wiąże się to z zaprzestaniem stosowania środków chemicznych. Aby zachować żyzność gleby, stosuje się płodozmian oraz nawozy organiczne. Powierzchnia pól nie powinna być zbyt duża, a stosowanie ciężkiego sprzętu powinno zostać ograniczone. Ponadto na uprawach ekologicznych nie mogą pojawiać się organizmy modyfikowane genetycznie.

Do głównych celów rolnictwa ekologicznego należą: traktowanie gospodarstwa jak organizmu, dbanie o ochronę roślin i zwierząt naturalnymi metodami, życie zgodne z prawami natury, wytwarzanie żywności służącej zdrowiu człowieka czy dbanie żyzność gleby.

Gospodarstwa i przetwórnie ekologiczne są każdego roku kontrolowane przez inspektorów jednostek certyfikujących, posiadających akredytację oraz upoważnienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kontrola obejmuje ocenę warunków środowiska, uprawę roślin, chów zwierząt, kontrolę dostawców i technologię przetwarzania. Na podstawie kontroli wydaje się decyzję o przyznaniu atestu. Na ekoproduktach powinna się znaleźć informacja o jednostce certyfikującej.

Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego ma na celu zachowanie wysokiej jakości biologicznej surowców, tzn. zachowanie w możliwie niezmienionym składzie wszelkich substancji odżywczych. Zabronione jest stosowanie substancji wspomagających czy dodatków takich jak barwniki, konserwanty, emulgatory czy przeciwutleniacze. Ekologiczne metody produkcji mają zapewnić ochronę zdrowia społeczeństwa i środowiska oraz wykazywać cechy równowagi w aspektach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Jakość ekoproduktów wynika z ekologicznych metod produkcji i czystego środowiska. Surowce ekologiczne przetwarza się znanymi od stuleci metodami mechanicznymi, fermentacyjnymi lub fizycznymi.

Polski rynek żywności ekologicznej szacowany jest na ok. 50 mld euro. Polscy konsumenci najczęściej nabywają ją w specjalistycznych sklepach lub bezpośrednio u rolników.

www.nawoz.net.pl

Zostaw komentarz